Buradasınız

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, kesinleşmiş alacaklar, ihtilaflı alacaklar ve matrah artırımına ilişkin başvuru süreleri 2016/9385 B.K.K. ile 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 30 Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken peşin veya ilk taksit ödemelerinde ise herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir. Mükelleflerimizin bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.   

Yapılandırma Kanunuyla;

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azalması,

 • Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,
 • Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi,
 • Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması,
 • Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi,
 • İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması imkanları getirilmiştir. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

  Buna göre;
 • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yanı üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. 
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.
 • Borcun peşin ödenmesi halinde tekrar indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme imkânı veriyor.
 • Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi 30 Kasım 2016 tarihine kadar beyanda bulunarak ödenebilecektir.

Tüm vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan ve vergi dairesince takip edilen öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

Kanun 30 Haziran 2016 tarihini esas alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmiyor.

Vatandaşlarımız, Devletimizin getirmiş olduğu bu imkânlardan yararlana bilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan “6736 Başvuru ve Ödeme”  ekranından veya Vergi Dairelerine bizzat gelerek borçlarını yapılandırabilirler. Ödemelerini de yine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinden kredi kartı ile ve Vergi Dairesi veznelerine nakit olarak ödeye bileceklerdir.

Kısaca biz diyoruz ki FIRSAT KAÇMAK ÜZERE! Vergi Borçlarınızı Yapılandırmak İçin SON GÜN 25 KASIM 2016 Fırsatı Kaçırmayın!