Buradasınız

Vergi Dairesi Başkanımız Refik AKGÜN: Vergi borcunu ödeyemeyen ve ihlal edenlere kolaylık

Vergi Dairesi Başkanımız Refik AKGÜN: Vergi borcunu ödeyemeyen ve ihlal edenlere kolaylık

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılarak mükelleflere ve kurumlara ve borçlu olanlara değişiklik getirildiğini açıkladı.

Vergi borcu olan ve borcunu ihlal eden mükelleflere ödeme kolaylığı getirildiğini belirten Akgün, sürenin 2019 Şubat Ayına kadar uzatıldığını belirtti. Akgün, Zonguldak Vergi Başkanlığı olarak ödemelerini ihlal eden mükelleflerimizin ve borçlularımızın yasanın getirmiş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanmaları için çağrıda bulundu.

“GEÇ ÖDEME ZAMMI İLE BİRLİKTE, ÖDENMEK ŞARTIYLA KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA İMKANI GETİRİLDİ”

Akgün, açıklamasında şunları söyledi;

“28 Aralık 2018 tarihinde 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5. ve 11. maddeleriyle  mükelleflerimize ve kurumumuza borçlu olanlara iki önemli değişiklik getirmiştir. Bunlardan ilki 11’inci maddesiyle 7143 sayılı yasaya eklenen geçici madde 2’inci dir. Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasını içeren kanun yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. İlgili kanun ile vadesi geçen alacaklara peşin veya 18 eşit taksitte 36 aya kadar ödeme kolaylıkları getirilmiş, peşin ödemelerde Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine göre hesaplanan faizlerin yüzde 90’dan vazgeçilerek ödeme kolaylıkları getirilmişti. Ancak ilgili kanunun en önemli maddelerinden biri de 9’uncu maddeyle düzenlenen taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi şartı getirilmişti. İlgili kanunun kesinleşmiş alacaklar için 1’inci taksiti 2018/Eylül ayı, 2’inci taksitin süresi ise 2018/Kasım ayı idi. Ayrıca inceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklar, matrah ve vergi artırımı için işte bu kanunla 7143 sayılı kanuna kanuni süresinde müracaat edip de ilk 2 taksitini süresinde tam ve eksiksiz şekilde ödenmemesi nedeniyle ihlal eden borçlularımız, için 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.”

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE YASAK OLAN KÖPRÜLERDEN GEÇİP İDARİ PARA CEZASI YİYENLERE KOLAYLIK

“İkincisi 5’inci maddeyle; 25 Haziran 2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen  geçici madde 4.’le; 2 Kasım 2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği 28 Aralık 2018 tarihine kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edilir’ imkanı getirilmiştir. Zonguldak Vergi Başkanlığı olarak  ödemelerini ihlal eden mükelleflerimizin ve borçlularımızın  yasanın getirmiş olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanmalarını önemle rica ediyoruz.”