31.07.2014;Perşembe
 Zonguldak'da Hava Nasıl? ZONGULDAK
Başkanlığımızdan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye ziyaret.
04.07.2014 09:28:42
166İlimiz kurumlar vergisi 1.si ve Türkiye 18.si Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ne Vergi Dairesi Başkanımız sayın Hüseyin BAYAR

2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
24.06.2014 06:37:07
1652013 Takvim yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında mükelleflerce verilen beyannamelerin değerlendirilmesi sonucunda; Zonguldak ilinde en yüksek beyanda bulunan ilk 15 mükellefimize ilişkin listeler

Babalar günü kutlu olsun.
16.06.2014 08:39:26
164Teşkilatımızda görev yapan babalar, teşkilatımızın yakını babalar ile ülkemiz ve tüm dünya babalarının, babalar gününü kutlar nicelerine sağlık ve mutlulukla ulaşmalarını dilerim.

2013 Vergilendirme Dönemi Rekortmenleri
12.05.2014 12:20:02
1632013 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında mükelleflerce verilen beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Zonguldak ilinde en yüksek beyanda bulunan ilk 20 mükellefimize ilişkin listeler aşağıda belirtilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin...

2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır.

25.7.2014 tarih ve VUK-68 / 2014 -1 sayılı Vergi Usul Kanunu Vergisi Kanunu Sirkülerinde ...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına ...

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Saat 19.00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten...

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

24.7.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile...

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Sona Erecektir.

Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar...

01 Kasım 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.

Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca...

Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler 10-11 Temmuz 2014 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin...